Надвор од дострел

Надвор од дострел

Out of Reach

Жaнp:Драма
Tpaeње:90 мин.
Режисер:George Erschbamer
Улоги:Lochlyn Munro, Jamie Luner, Erin Karpluk
« »
Кратка содржина

Една жена се бори да ги раскине врските со новите пријатели на мажот ѝ и да го заштити семејството од опасниот култ пред да биде предоцна...